Дистанционни счетоводни услуги

Posted by - October 9, 2023

Счетоводството е от съществено значение за всеки бизнес, независимо от размера или сектора му. Счетоводните услуги включват редица дейности, необходими за проследяване на финансовите транзакции на предприятието, изготвяне на финансови отчети и спазване на счетоводните стандарти. Дистанционните счетоводни услуги са форма на аутсорсинг, при която счетоводните дейности се възлагат на външна фирма, която предоставя услугите