Качествен линк билдинг

Да поговорим за линк билдинга, като част от SEO…

Posted by - October 4, 2023

Чували ли сте твърдението, че линковете вече не дават тежест за даден сайт? А чували ли сте, че може да се класира добре сайт, койт няма нито един линк? Да, уважаеми читатели ,това са верни твърдения, но само в определени случаи, когато се касае за линк билдинг. В тази статия ще проучим възможността за класиране