Принтери за PVC карти – защо, как и откъде да ги закупим?

505 0

С напредването на технологиите се стартира мащабна дигитализация в бизнес сектора. Все повече компании се повлияват пряко от предимствата на технологиите. Бизнес оборудването и консумативите допринасят за оптимизацията на работния процес, като ускоряват протичането на работните процеси и улесняват служителите в изпълнението на техните длъжности.

Такива важни уреди с широко приложение за бизнеса са принтерите. Те се използват активно в голям брой професионални отрасли, тъй като служат за универсална употреба и подпомагат изпълняването на административните задачи.

Принтерите са периферни устройства, които предлагат специализация в извършването на определена дейност. Такива са принтерите за PVC карти.

Какво представляват принтерите за PVC карти?

Тези принтери са периферни устройства, служещи за отпечатване на текст и изображения върху карти от PVC материал. За разлика от останалите видове принтери, този вид се отличава с тясна специализация в отпечатването на висококачествени графични елементи и кодиране на елементи за улесняване на бизнеса.

Видове принтери за PVC карти

Едностранни принтери

Един от най-разпространените варианти на PVC принтерите са едностранните принтери. Те са периферни технологични устройства за бизнеса, които имат компактна конструкция. Тя може да се използва, както в малки работни пространства, така и в големи офисни помещения.

Картовите принтери се използват с основно предназначение за печат. Те имат разширени функции като сублимация или още, цветно принтиране. Освен това, едностранните PVC принтери могат да се използват и за термичен печат на монохромни изображения.

Едностранните принтери за PVC карти могат да послужат за отпечатване до 225 пълноцветни карти, както и до 1000 монохромни карти на час. Те се използват предимно за отпечатване в едностранен вариант.

Според различните марки, мощност и функции, се предлагат и специализирани видове едностранни принтери със заключваща функция. Това е модернизирана опция за заключваща система, която дава достъп до вътрешността на принтера, както и до подаващото устройство за карти.

При функцията за заключване, принтерът осигурява специална защита. Тези едностранни принтери дават надеждност на бизнеса, като компаниите могат да упълномощят определени лица за достъп до конфиденциалната информация в принтера.

Отличителни характеристики на едностранните принтери за PVC карти са бърза скорост, отлично качество на печата, добри нива на защита, лесна поддръжка, удобство при използване и опростена инсталация.

Едностранните принтери за PVC карти са подходящи за отпечатване на карти за лоялност, карти за достъп, карти за самоличност, членски и клубни карти. Принтерите намират приложение в областта на здравеопазването, образованието, търговията на дребно и финансовият сектор.

Двустранни принтери за PVC карти

Другият най-масово използван вид принтери за PVC карти са двустранните принтери. Те представляват периферни устройства, предоставящи удобство при принтиране и високо качество на отпечатаните графични елементи.

Този вид принтери позволява печатане на цветни и монохромни изображения. Те извършват печата на PVC карти посредством терморетрансферен процес, който развива висока скорост и резолюция на отпечатване,

Основните характеристики на двустранния принтер за PVC карти е, че има голяма памет за запаметяване на изображения. Принтерите могат да отпечатват изображения от двете страни на картите, което дава по-голяма практичност на бизнеса.

Други важни характеристики на двустранните принтери за PVC карти са, че те позволяват различни методи на свързване, висока резолюция на изображенията и бърза скорост за отпечатване.

При някои видове двустранни принтери за PVC карти има и допълнителна функция за ламиниране. Процесът придава голямо удобство и сигурност за компанията и за служителите, тъй като ламинирането защитава цветовете и хартията на PVC картите от различни фактори. Ламиниращата функция прави фалшификацията на идентификационните PVC карти по-трудна за осъществяване.

Още полезни функции на двустранния принтер за PVC карти е, че използват технологията за термичен ретрансферен печат, позволяващ на принтера да отпечатва различни дизайни върху лента от прозрачно фолио. След това то се нанася термично върху самата PVC карта и се създава издръжлив краен дизайн.

Двустранните принтери за PVC карти намират широко приложение в секторите на продукцията, транспорт и логистика, гостоприемство, търговия на дребно, държавни институции, финансови учреждения и образование.

Те предлагат сигурност, надеждност, защита и високо качество на изображенията. Принтерите са подходящи за отпечатване на идентификационни карти, билети и карти за достъп, клубни карти и др.

Да обобщим дотук:

Дигитализацията и динамичното развитие на технологиите подобрява развитието на бизнеса. Технологиите, уредите и консумативите се внедряват все по-осезаемо в дейностите на компании от различно естество.

Такива технологични бизнес уреди са принтерите за PVC карти. Те са специализиран вид периферни устройства, предназначен за отпечатване на висококачествени графични елементи и идентификационна информация върху PVC карти.

Основните видове принтери за PVC карти са едностранните и двустранните принтери. Едностранните принтери осигуряват скоростно и качествено отпечатване на графични елементи от едната страна на картите. Двустранните принтери се използват за двустранно принтиране, като имат висока резолюция, бърза скорост и голяма памет.

Принтерите за PVC карти се използват в редица отрасли, като са специализирани за отпечатване върху карти за лоялност, спортни и клубни карти, идентификационни карти и други идентификационни карти за достъп. Те създават улеснение за бизнеса, като предлагат функции за поверителност, защита и запаметяване на голя обем от информация.

Pavel

VISEO LTD - DIgital agency Digital Agency Europe

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *